سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه میراث نبوت قم 
مترجم کتب به زبان اردو 
1383/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل البیت(ع) قم 
مترجم و کارشناس 
1382/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
الغدیر فاؤندیشن هند 
موسس و دبیر 
1385/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعة المرتضویه بمبئی هند 
موسس و سرپرست 
1381/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه امام صادق بمبئی هند 
موسس و سرپرست 
1380/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
مکتب امام صادق(ع) بمبئی هند 
موسس و سرپرست 
1376/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات الغدیر هند 
موسس و سرپرست 
1377/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه امام زین العابدین(ع) کشمیر هند 
موسس و سرپرست 
1377/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه الزهراء کشمیر هند 
موسس و سرپرست 
1377/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
کتابخانه الغدیر هند 
موسس و سرپرست 
1367/07/02 
 
اجرائی 
همکاری 
صندوق الغدیر هند 
موسس و سرپرست 
1381/07/01 
 
اجرائی 
تدریس 
مجمع قاریان و حافظان و طلاب اردو زبان قم 
مدرس 
1382/07/01 
 
تجوید 
تدریس 
مدرسه بنت الهدی قم 
مدرس 
1385/07/01 
 
احکام و عقاید و تاریخ 
تدریس 
مدرسه صاحب الزمان(عج) بمبئی هند 
مدرس 
1369/07/01 
 
--- 
تدریس 
حوزه علمیه نورالهدی بمبئی هند 
مدرس 
1377/07/01 
1380/07/01 
---